Påmelding

Helsefagarbeider- fagbrev

Kurs: Helsefagarbeider Vg2/Vg3 Nettkurs

Kursstart: 05.09.22

Slutter: 22.05.23

Tidspunkt: 17.00-21.00

Kurset vil gå på mandager

Innsendinger: 6

Pris: 30.500 kr

Andre kostnader knyttet til kurset: Læremateriell/ bøker og eksamensavgifter kommer i tillegg, og må dekkes av deltakeren selv.

Vilkår og betingelser for påmelding finner du på denne siden under påmeldingsskjema

Påmeldingsskjema

Vilkår 

Ved påmelding til kurs via Trygg opplæring-veiledning bekrefter du å ha lest og akseptert følgende vilkår for påmeldingen:

Angrerett 

Når du melder deg på kurs via Trygg opplæring-veilednings nettsider har du angrerett. Angrerett vil si at du har rett til å gå fra avtalen innen 14 dager etter påmelding uten å oppgi årsak. Ønsker du å benytte deg av angreretten må du underrette Trygg opplæring veiledning på en utvetydig måte om din beslutning. Du kan benytte skjemaet som du får tilsendt etter påmelding.

Dersom angrefristen din utløper etter kursstart og du velger å benytte deg av angreretten, må du betale kursavgift for tilbudt undervisning frem til mottatt beskjed om din beslutning. 

Betaling 

Faktura sendes ut i forbindelse med kursstart. Kurset må være betalt innen forfall. Ved betaling etter forfall tilkommer et purregebyr på 50,-. Dersom betaling etter purring uteblir vil vi sende kravet til inkasso. Om ikke annet er oppgitt i kursomtalen, kommer utgifter til bøker, materiell og eventuell eksamensavgift i tillegg til kursprisen.

Avmelding/avbrudd 

Avmelding inntil 14 dager før kursstart skjer gebyrfritt. Avmelding senere enn 14 dager før kursstart belastes med full kursavgift, med mindre angreretten fremdeles gjelder. Avmelding må skje skriftlig til jenny@trygg-opplaring-veiledning.no

Det anses ikke som en avmelding å gi beskjed til lærer eller å la være å møte på kurset. Kursavgiften må i slike tilfeller betales i sin helhet.  

Force majeure

Dersom det oppstår en alvorlig og uforutsett hendelse som gjør det umulig for deg å starte på eller fullføre kurset, kan du melde deg av. Dette må dokumenteres og kursavgiften avregnes fram til vi mottar dokumentasjon. Avregningen utgjør minimum 25 % av kursavgiften.   

Endringer og forbehold 

Trygg opplæring-veiledning har rett til å endre kursopplegg, studieplaner, lærekrefter, studieavgift med mer. Trygg opplæring-veiledning har rett til å avlyse kurs som ikke har tilstrekkelig antall påmeldte, eller ved andre uforutsette forhold som gjør gjennomføringen vanskelig. Trygg opplæring-veiledning tar forbehold om eventuelle trykk-/ skrivefeil i kursinformasjonen, kursbeskrivelser, eksamensplaner og annen dokumentasjon som gjelder for det enkelte kurset. 

Kopiering

Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Trygg opplæring-veiledning sine nettsider og portaler.

Kursets innhold er beskyttet av opphavsrett og er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke produktet eller materialene tilgjengelig i kurset på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Trygg opplæring-veiledning.

Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven tillater det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

 Personopplysningsloven 

Når du bestiller kurs via våre nettsider blir du automatisk lagt inn i vår kundebase. Trygg opplæring-veiledning følger reglene om oppbevaring av persondata, i henhold til Personopplysningsloven. Vi vil ikke formidle informasjon om våre kunder videre til andre. Du kan få innsyn i hvilken informasjon som er registrert om deg ved å henvende deg til jenny@trygg-opplaring-veiledning.no